Verificare asigurati dupa CNP
Documente necesare obtinerii adeverintei de asigurat   Model declaratie FV  Model declaratie CO
In atentia furnizorilor de servicii medicale privind modalitatea de prescriere a retetei pt. medicamentele
care necesita aprobare CNAS/CJAS

Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii atentionare privind utilizarea medicamentului XGEVA
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii atentionare privind utilizarea medicamentului SIMULECT
In atentia furnizorilor de servicii farmaceutice, recuperare in ambulatoriu, paraclinice si stomatologice
Va informam ca se poate relua procesul de raportare on-line,
furnizorii sint rugati sa faca o raportare cumulata pentru perioada de nefunctionare a site-ului.
ROF comisii experti pentru implementarea unor PNS si alte boli cronice
Lista de medici - in format .xml - pentru farmacii
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind risc de aparitie reactii grave la medicamentul ARZERRA
Ordinul 773/484 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 1301/500 din 2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind risc de expunere accidentala la fentanil
Criterii de prioritate: Ingrijiri la domiciliu  Dispozitive medicale
In atentia furnizorilor de servicii farmaceutice, stomatologice, paraclinice si recuperare
In atentia furnizorilor de servicii medicale
In atentia furnizorilor de servicii paraclinice si recuperare
Obligatii furnizori de servicii medicale din asistenta ambulatorie de specialitate
Model scrisoare medicala - obligatorie - din 01.06.2014
In atentia furnizorilor de servicii paraclinice si recuperare-reabilitare
In atentia furnizorilor - din 06.06.2014 intra in vigoare noul formular de prescriptie electronica
In atentia medicilor care recomanda echipamente pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind medicamentul Invirase
In atentia furnizorilor - ref. bilete trimitere internare/paraclinice
In atentia furnizorilor - ref. formular prescriptie medicala electronica
In atentia prescriptorilor de dispozitive medicale - modificare formular de recomandare
Dezbateri privind noul Contract Cadru: Ambulatoriu de specialitate  Medicina de familie
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind medicamentul Thiogamma 600
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind medicamentul Herceptin
In atentia medicilor oncologi si a farmaciilor care elibereaza medicamente in programul national de oncologie
In atentia furnizorilor - ref. Acte aditionale - mai 2014
In atentia medicilor dermatologi - prescriptori ai tratamentului pentru pacienti diagnosticati cu psoriazis cronic sever
Incepand cu data de 01 Iulie 2014 se modifica lista de medicamente
In atentia medicilor prescriptori - Comunicare ANMDM privind inregistrarea reactiilor adverse
In atentia medicilor prescriptori - Ordinul MS/CNAS nr.361/238/08.04.2014 privind modificarea protocoalelor terapeutice de prescriere
In atentia medicilor de familie - ref. Dosarul Electronic de Sanatate
In atentia furnizorilor - ref. Acte aditionale aprilie 2014
Referitor prescriptia electronica - Produse Biologice
Protocoale de sustinere financiara - ref. compensarea unor medicamente
In atentia furnizorilor de medicamente si a medicilor prescriptori - ref. reteta electronica
In atentia furnizorilor de medicamente si a medicilor specialisti - ref. Imatinibum
In atentia furnizorilor de servicii de medicina primara
In atentia furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice - ordinul 1509/733/2013 privind modificarea formularului de prescriptie electronica se aplica incepand cu 01.02.2014
In atentia furnizorilor de servicii medicale si farmacii- ref. modificare formular prescriptii electronice
Plata taxei de evaluare - CUI 11352916 cont RO93TREZ59126360550XXXXX TREZORERIA SUCEAVA
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind medicamentul Efient(prasugrel)
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind risc de aparitie de reactii adverse in tratamentul cu capecitabina(Xeloda)
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind medicamente care contin hidroxietil-amidon si medicamentul fingolimod-Gilenya
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind medicamentul MabThera(rituximab)
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind medicamentul Jevtana 180ug
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind contrafacerea medicamentului Pegasys 180ug
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind tratamentul cu valdoxan-thymanax
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind risc de aparitie SIFI in tratamentul cu risperidona sau paliperidona
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind recomandarea de suspendare APP pentru medicamentele care contin ketoconazol
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin nicergolina
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind asocierea clipidogrelului cu aparitia hemofiliei dobandite
Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin dihidroergotoxina
Comunicare directa privind aprovizionarea cu medicamentul DepoCyte-50mg
In atentia medicilor prescriptori
Ordin nr. 536 din 8 aug. 2013 - ref. modificarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor
In atentia furnizorilor de servicii medicale:
Va comunicam ca pentru validare, la incarcarea serviciilor medicale in S.I.U.I., la rubrica numar contract medic, pentru biletele de trimitere emise de medicii in contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., se completeaza sintagma "AOPSNAJ" si nu "Nr. de contract" (chiar daca pe bilet este scris numarul de contract)

In atentia furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice:
Raportarea serviciilor aferente lunii aprilie 2013 se va face in perioada 7 - 13 mai 2013
Spitalele vor raporta activitatea la SNSPMPDSB in perioada 7-8 mai 2013
Proces verbal contestatie Spital Clinic CF IASI - 23.04.2013
Dosare respinse la contractare la data de 18.04.2013
In atentia furnizorilor de servicii medicale PARACLINICE si de RECUPERARE-REABILITARE
Lista de medicamente de care beneficiaza asiguratii conform Ordinului Presedintelui CNAS 898/28.12.2012, se mentine si pentru luna aprilie 2013
In atentia medicilor prescriptori de medicamente aferente Programelor Nationale de Sanatate
- este OBLIGATORIU la prescriere si mentionarea DCI-ului medicamentelor
Important - in atentia furnizorilor de servicii medicale si medicamente - ref. prescriptia electronica
In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale: conform adresei nr. DS10071/2012 a CNAS, casele de asigurari de sanatate judetene incheie pentru lunile ianuarie si februarie 2013 acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anii 2011-2012. Medicatia inscrisa pe formulare autocopiante se va elibera numai de pe acele retete care au data prescrierii pana in 31 Decembrie 2012
In atentia furnizorilor de servicii medicale si medicamente - propuneri ref. prescriptia electronica
In atentia prescriptorilor de medicamente - ref. ERDOSTEINUM**
In atentia persoanelor asigurate
In atentia furnizorilor de servicii medicale - participarea in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin
Ordinul 340/25.07.2012 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 24/30.01.2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale.
Modificari privind formularele de prescriptii medicale si biletele de trimitere
Cont depuneri contributii FNUASS valabil de la 01.07.2012
FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE SI FARMACEUTICE
RETETA ELECTRONICA - acces optim la medicatie
- click aici -
Incepand din 02.07.2012 pentru neclaritati in legatura cu Prescriptia Electronica va puteti adresa la numarul de telefon 0744530497 si pe adresa de mail: retetasv@gmail.com, zilnic intre orele 8-20
Ordinul 118/27.04.2012 privind modificarea protocoalelor terapeutice
In atentia furnizorilor de servicii medicale referitor la ziua de 30 APRILIE 2012
In atentia furnizorilor de servicii farmaceutice care nu au incheiat contract pentru derularea Programelor Nationale de Sanatate
In atentia medicilor stomatologi - ref. raportare FEBRUARIE 2012
Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa - program de instruire a medicilor specialisti
In atentia furnizorilor de servicii medicale paraclinice - Sedinta 24 ianuarie 2012 -    # modele oferte #
CONTRACTARE 2012
In atentia medicilor prescriptori de dispozitive medicale
In atentia furnizorilor de servicii farmaceutice - Protocoale de sustinere financiara la data de 01.11.2011
In atentia furnizorilor de servicii farmaceutice - ref. contractare
In atentia furnizorilor de servicii medicale si farmacii- ref. bilete de trimitere si prescriptii
Punctaj obtinut de furnizorii de servicii medicale
Laboratoare-analize  Radiologie/  BFT-Recuperare
In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de medicamente
In atentia furnizorilor de medicamente in tratament ambulatoriu
Contractare programe nationale de sanatate 2011-2012
Act aditional la Contractul de Asigurari Sociale de Sanatate - model 2013-
- Contractul de Asigurari Sociale de Sanatate - ANGAJATORI -model 2013-   ### Asigurati/Coasigurati - model 2013-
Declaratie - inventar - pentru agentii economici  Ordin 53-25_19.01.2011
Program de raportare
Adresa e-mail: declaratie.inventar@cassv.ro
Ordin nr. 29/01/2011 privind calitatea de asigurat
In atentia furnizorilor de servicii CLINICE
In atentia furnizorilor de servicii medicale din asistenta primara-actualizare categoriei de asigurat
Program de raportare a contributiilor la FNUASS, vers. 1.5.0.07 (actualizat la 21.06.2010)    ### Informare Angajatori   ### Structuri C.M.
Ordin pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletul de internare si instructiunile privind utilizarea si modul de completare
In atentia medicilor cu drept de prescriere a medicamentelor si a farmaciilor aflate in relatii contractuale cu CAS
Raportari electronice la FNUASS
In ATENTIA agentilor economici - Comunicat cu privire la concediile medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
Lista 100 coduri utilizate de MF

Adrese utile:
Spitale - spitale@cassv.ro   Farmacii - farma@cassv.ro   Relatii publice - relpub@cassv.ro

2012 Compartiment Tehnologia Informatiei