Casa de Asigurări de Sănătate Suceava
SUCEAVA, Str. Prof. Morariu Leca 17C, Tel.0230/521896 – 521030 – 520496 – 522675 – 521391
Tel. mobil centrala 0740.093.599, Fax. 0230/521548, E-mail: info@cassv.ro
Telefonul Asiguratului: 0 800 800 981